loader image

İmplant Tedavisi

İmplant Tedavisi

Eksik dişler, özgüveniniz ve ağız sağlığınız üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Diş implantları, kendinden emin bir gülümseme ve restore edilmiş işlevsellik vaadi sunan, dönüştürücü bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Bu kılavuzda diş implantlarının ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını, faydalarını ve neden diş değiştirmede altın standart olduklarını inceleyeceğiz.

Diş İmplantları Nelerdir?

 

Diş implantları, titanyum gibi biyouyumlu malzemelerden yapılan yapay diş kökleridir. Yedek dişler için güçlü ve sağlam bir temel görevi görmek üzere cerrahi olarak çene kemiğine yerleştirilirler. Bu yedek dişler, eksik dişlere doğal görünümlü ve kalıcı bir çözüm sağlayan kaplamalar, köprüler veya takma dişler olabilir.

 

İmplant Prosedürü

 1. Konsültasyon: Yolculuk, diş hekimliği ekibimizle kapsamlı bir konsültasyonla başlar. Daha sonra ağız sağlığınızı değerlendirip tedavi seçeneklerinizi tartışacağız.
 2. İmplantın Yerleştirilmesi: Küçük bir cerrahi işlem sırasında diş implantı çene kemiğine yerleştirilir. Zamanla kemik, osseointegrasyon adı verilen bir süreç aracılığıyla implantla birleşerek eşsiz bir stabilite sağlar.
 3. Abutment Bağlantısı: Osseointegrasyon tamamlandıktan sonra implanta bir bağlantı parçası olan bir dayanak takılır. Bu, yedek diş için çapa görevi görecektir.
 4. Kuron veya Restorasyon: Özel yapım bir kuron, köprü veya protez, dayanağa güvenli bir şekilde tutturulur. Bu restorasyon, doğal dişlerinizin rengine, şekline ve işlevine uyacak şekilde titizlikle tasarlanmıştır.

 

İmplant Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

 

 • Doğal Görünüm ve His: Diş implantları hem görünüm hem de işlev açısından doğal dişlerinize çok benzer. Bu, kusursuz ve rahat bir uyum sağlar.
 • Dayanıklılık: Uygun bakım ile diş implantları ömür boyu kullanılabilir. Bu uzun ömürlülük, olağanüstü güçlerinin ve dayanıklılıklarının bir kanıtıdır.
 • Kemik ve Ağız Sağlığının Korunması: Diğer diş değiştirme seçeneklerinden farklı olarak diş implantları çene kemiğini uyararak yoğunluğunun ve genel ağız sağlığının korunmasına yardımcı olur.
 • Çiğneme ve Konuşmanın Geliştirilmesi: Diş implantları, eksik dişlerin sınırlaması olmaksızın rahatça yemek yeme ve konuşma yeteneğinizi geri kazandırır.
 • Artan Güven: Diş implantlarının sağladığı restore edilmiş gülümseme, kendinize olan saygınızı ve güveninizi önemli ölçüde artırabilir.
 • Çevre Dişlere Etkisi Yoktur: Diş implantları destek için komşu dişlere ihtiyaç duymaz ve kalan doğal dişlerinizin sağlığını korur.
 • Sağlamlık ve Konfor: Protezlerde kayma veya tıklama yoktur; Diş implantları güvenli bir şekilde yerinde kalarak gönül rahatlığı ve rahatlık sağlar.

 

Diş İmplantlarından Kimler Yararlanabilir?

Diş implantları eksik dişleri olan çoğu kişi için uygundur, ancak uygunluğun belirlenmesi için kalifiye diş hekimimize danışılması önemlidir. Bu değerlendirme sırasında genel sağlık, çene kemiği yoğunluğu ve eksik diş sayısı gibi faktörler dikkate alınacaktır.

What İs A Hollywood Smile?

A Hollywood smile refers to a cosmetic dental procedure that aims to enhance the appearance of a person’s smile by improving the color, shape, alignment, and overall aesthetics of the teeth. It is often associated with a perfectly aligned, white, and radiant smile commonly seen in celebrities.

Can Anyone Get A Hollywood Smile?

In general, most individuals can achieve a Hollywood smile through various cosmetic dental treatments. However, the suitability for specific treatments may vary depending on the individual’s oral health, the condition of their teeth and gums, and other factors. A consultation with a qualified dentist is necessary to determine the best approach for each person.

How Long Do The Results of A Hollywood Smile Last?

The longevity of a Hollywood smile depends on several factors, including the individual’s oral hygiene practices, regular dental check-ups, and maintenance efforts. With proper care, porcelain veneers and other cosmetic treatments can last for many years, providing a lasting improvement to the smile.

Is The Hollywood Smile Procedure Painful?

The procedures involved in creating a Hollywood smile are typically not painful. Local anesthesia or sedation may be used during more extensive treatments to ensure patient comfort. Some individuals may experience mild sensitivity or discomfort following certain procedures, but it is usually temporary.

How Are Dental Implants Different From Other Tooth Replacement Options?

Dental implants are unique because they are designed to mimic the structure and function of natural teeth. Unlike other options such as bridges or dentures, dental implants provide a long-term solution that preserves jawbone health, offers stability, and closely resembles natural teeth in terms of appearance and functionality.

What Are The Benefits of Implant Treatment?

IVF carries potential risks and side effects. The most common side effects are related to the hormonal medications used for ovarian stimulation, such as bloating, mood swings, and mild discomfort. The procedure itself carries a small risk of infection, bleeding, or damage to surrounding structures. Multiple pregnancies (twins or more) can also occur with IVF, which may increase the risk of complications. Discussing potential risks and side effects with your fertility specialist is important.

Who Is A Suitable Candidate For Implant Treatment?

Generally, individuals who have good overall oral health and sufficient jawbone density are suitable candidates for implant treatment. However, each case is unique, and a thorough examination by a dental professional is necessary to determine if implants are the right option for you.

How Long Does Teeth Whitening Treatment Take?

The duration of teeth whitening treatment can vary depending on the method used. In-office professional treatments typically take around 1-2 hours, while take-home kits may require several weeks of consistent use to achieve desired results. Over-the-counter products may have varying treatment times as well.

Are Zirconium Crowns Suitable For Everyone?

Zirconium crowns are suitable for many individuals; however, the suitability of a crown material depends on factors such as the specific dental condition, the amount of tooth structure remaining, and the patient’s oral health. It is best to consult with a dentist to determine the most appropriate treatment option for your specific case.

Is The Placement of Zirconium Crowns A Painful Procedure?

The placement of zirconium crowns is typically not a painful procedure. Local anesthesia is used to ensure patient comfort during the tooth preparation and crown placement process. Some individuals may experience temporary sensitivity or discomfort following the procedure, which can be managed with over-the-counter pain relievers.

How Long Does It Take To Get Zirconium Crowns?

The process of getting zirconium crowns usually requires two dental visits. During the first visit, the tooth is prepared, and impressions are taken. These impressions are used to fabricate the custom zirconium crown in a dental laboratory. The second visit involves the placement and bonding of the crown onto the tooth.

Ücretsiz Danışmanlık Alın

Bilgi Edin

1

- Talep veya şikayetlerinizi bize iletiyorsunuz.

2

- TEFAC destek ekibi talebinizi analiz edip sizinle iletişime geçiyor

3

- TEFAC uzmanları, gerektiğinde doktorla çevrimiçi konsültasyon sunarak tedavi protokolünüzü hazırlıyor

4

- Kararlaştırılan tedavi planından sonra, TEFAC seyahatinizi organize ediyor

5

- TEFAC tüm tedaviniz boyunca size eşlik edip ve iletişim halinde oluyor

6


- TEFAC ekibi, en iyi sonuçları almanız için tedavinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında size yardımcı oluyor

Bilgi Alın

Bilgi Edin