loader image

Oftalmoloji

Gözler muhtemelen en önemli duyu organlarıdır ve algılama ve çevre duyularımız ile öğrenme yeteneğimiz için çok önemlidir. Çocukluk, ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde, miyopi veya astigmatizm gibi yaygın kırılma bozuklukları dışında genellikle gözlerimizle ilgili ciddi bir sorun yaşamayız. Ancak ilerleyen yaşla birlikte gözlerimizde uygun şekilde tedavi edilmediği takdirde görme kaybına neden olabilecek ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Oftalmoloji, çeşitli göz rahatsızlıklarının ve hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve yönetimine odaklanan tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Göz doktorları, rutin göz muayenelerinden ileri cerrahi prosedürlere kadar kapsamlı göz bakımı sağlayan son derece yetenekli doktorlardır. Oftalmoloji içindeki her bir özel alanı ayrıntılı olarak inceleyelim:

Lens:

Kontakt lensler, kırma kusurlarını düzeltmek için doğrudan göz yüzeyine yerleştirilen ince, reçeteli lenslerdir. Göz doktorları, en uygun kontakt lens tipini belirlemek için hastaların göz sağlığını ve özel görme ihtiyaçlarını değerlendirir. Hijyen uygulamaları, lens değiştirme programları ve lens takma ve çıkarma teknikleri dahil olmak üzere uygun lens bakımı hakkında ayrıntılı talimatlar sağlarlar. Bu önlemler göz enfeksiyonlarını, kornea hasarını ve kontakt lens kullanımıyla ilişkili diğer komplikasyonları önlemek için çok önemlidir.

Lazer Göz Ameliyatı:

LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) veya PRK (Fotorefraktif Keratektomi) gibi lazer göz cerrahisi, kırma kusurlarını düzeltmek için popüler bir prosedürdür. Oftalmologlar korneayı yeniden şekillendirmek için gelişmiş lazer teknolojisinden yararlanarak odaklanma yeteneğini geliştirir. Ameliyattan önce hastalar, uygun olup olmadıklarını belirlemek ve potansiyel riskleri ve faydaları tartışmak için kapsamlı bir değerlendirmeden geçerler. Önlemler, ameliyattan önce kontakt lens kullanımının kesilmesini ve ameliyat sonrası bakım talimatlarını takip etmeyi içerir. Lazer göz ameliyatı, %95’in üzerinde memnuniyet oranları ve görme keskinliğinde önemli iyileşme bildiren çalışmalarla yüksek bir başarı oranına sahiptir.

Nöro-Oftalmoloji:

Nöro-oftalmoloji, gözler ve beyin arasındaki karmaşık bağlantıya odaklanır. Bu alanda uzman göz doktorları, optik sinir hastalıkları, görme alanı bozuklukları, çift görme ve anormal göz hareketleri gibi nörolojik bozukluklar nedeniyle görme sistemini etkileyen durumları teşhis eder ve yönetir. Bu koşullar, kapsamlı bakım sağlamak için genellikle nörologlar ve diğer uzmanlarla işbirliği gerektirir. Daha fazla görme kaybını önlemek ve ilişkili sistemik durumları yönetmek için hızlı tanı ve tedavi çok önemlidir.

Katarakt Ameliyatı:

Katarakt ameliyatı, gözden bulanık bir merceğin (katarakt) çıkarılmasını ve yerine yapay bir göz içi merceği (GİL) yerleştirmeyi içerir. Kataraktlar tipik olarak yaşla veya travma, diyabet veya belirli ilaçların uzun süreli kullanımı gibi diğer faktörler nedeniyle gelişir. Göz doktorları, görme keskinliği ve lens değerlendirmesi de dahil olmak üzere kapsamlı bir muayene ile hastanın ameliyata uygunluğunu değerlendirir. Katarakt ameliyatı, %98’i aşan başarı oranı ile güvenli ve etkili bir işlemdir. Önlemler arasında cerraha eksiksiz bir tıbbi öykü sağlamak, ameliyat öncesi açlık talimatlarına uymak ve düzgün iyileşme ve optimal görsel sonuçlar sağlamak için ameliyat sonrası bakım yönergelerine uymak yer alır.

Kornea Hastalığı:

Kornea hastalıkları, gözün şeffaf ön yüzeyini (kornea) etkileyen çok çeşitli durumları kapsar. Bu durumlara enfeksiyonlar, yaralanmalar, genetik faktörler, otoimmün bozukluklar veya altta yatan diğer sistemik hastalıklar neden olabilir. Kornea hastalıklarında uzmanlaşmış göz doktorları, kornea enfeksiyonları, kornea distrofileri, kornea ülserleri, keratokonus ve kuru göz sendromu gibi durumları teşhis eder ve yönetir. Tedavi seçenekleri ilaçlar, kornea nakli, kornea çapraz bağlama veya amniyotik membran nakli gibi gelişmiş tedavileri içerebilir. Önlemler arasında özenli takip ziyaretleri, uygun hijyen uygulamaları ve komplikasyonları önlemek ve kornea iyileşmesini desteklemek için reçete edilen ilaçlara bağlılık yer alır.

Okuloplastik Cerrahi:

Oküloplastik cerrahi, göz çevresindeki yapıları içeren rekonstrüktif ve kozmetik prosedürlere odaklanan oftalmoloji içinde uzmanlaşmış bir alandır. Oküloplastik cerrahide uzmanlığa sahip göz doktorları, düşük göz kapaklarını düzeltmek, fazla cildi çıkarmak veya göz kapağı malpozisyonlarını onarmak için göz kapağı ameliyatı (blefaroplasti) gibi prosedürler uygular. Ayrıca gözyaşı kanalı anormallikleri, yörünge kırıkları ve göz kapaklarını veya göz yuvasını etkileyen tümörler gibi durumları da yönetirler. Önlemler arasında kapsamlı bir ameliyat öncesi değerlendirme, beklenen sonuçların tartışılması ve optimal fonksiyonel ve estetik sonuçlara ulaşmak için ameliyat sonrası bakım talimatlarına uyulması yer alır.

Şaşılık:

Yaygın olarak çapraz veya yanlış hizalanmış gözler olarak bilinen şaşılık, gözlerin düzgün hizalanmadığı veya birlikte çalışmadığı bir durumdur. Kas dengesizliği, nörolojik durumlar veya konjenital anormalliklerden kaynaklanabilir. Şaşılıkta uzmanlaşmış göz doktorları, hastaları oküler motilite, binoküler görme ve stereopsis değerlendirmesi de dahil olmak üzere kapsamlı bir göz muayenesi yoluyla değerlendirir. Tedavi seçenekleri arasında reçeteli gözlükler, yama, görme terapisi veya gözleri hizalamak ve binoküler görüşü iyileştirmek için cerrahi düzeltme yer alabilir. Kalıcı görme kaybını önlemek ve normal görme gelişimini desteklemek için pediatrik vakalarda erken müdahale çok önemlidir.

Pediatrik Göz Sağlığı:

Pediatrik oftalmologlar, çocuklarda göz hastalıklarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmıştır. Kırma kusurları, ambliyopi (göz tembelliği), şaşılık, genetik göz bozuklukları, pediatrik katarakt ve prematüre retinopatisi gibi durumları değerlendirmek ve tedavi etmek üzere eğitilirler. Olası görme sorunlarını erken bir aşamada tespit etmek ve ele almak için düzenli göz muayeneleri önerilir. Gözlük, yama veya cerrahi düzeltme dahil olmak üzere erken müdahale, çocuklarda görsel sonuçları önemli ölçüde iyileştirebilir.

Presbiyopi:

Presbiyopi, gözün doğal merceğinin esnekliğini kaybederek yakındaki nesnelere odaklanmada zorluğa yol açtığı yaşa bağlı bir durumdur. Tipik olarak 40 yaş civarında başlar ve yaşlandıkça neredeyse herkesi etkiler. Göz doktorları, reçeteli gözlükler, kontakt lensler ve monovizyon veya çok odaklı göz içi lensler gibi cerrahi teknikler dahil olmak üzere presbiyopi için bir dizi tedavi seçeneği sunar. Bu seçenekler, gelişmiş yakın görüş sağlamayı ve bireylerin günlük aktiviteler için fonksiyonel görüşü sürdürmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Glokom:

Glokom, genellikle artan göz içi basıncı ile ilişkili olan, optik sinir hasarı ile karakterize edilen bir grup göz hastalığıdır. Dünya çapında geri dönüşü olmayan görme kaybının önde gelen nedenidir. Glokomda uzmanlaşmış göz doktorları, göz içi basıncını düşürmeyi ve daha fazla optik sinir hasarını önlemeyi amaçlayarak bu durumu teşhis eder ve yönetir. Tedavi seçenekleri arasında göz damlaları, oral ilaçlar, lazer tedavisi (selektif lazer trabeküloplasti gibi) veya cerrahi prosedürler (trabekülektomi veya glokom drenaj implantları gibi) yer alabilir. Düzenli izleme ve öngörülen tedavilere sıkı sıkıya bağlı kalma, glokom ilerlemesini kontrol etmek ve görüşü korumak için esastır.

Sonuç olarak oftalmoloji, her biri göz bakımı ve tedavisinin belirli yönlerine odaklanan çeşitli alt uzmanlıkları kapsayan çok yönlü bir alandır. Oftalmologlar, rutin görme düzeltmesinden karmaşık cerrahi müdahalelere kadar çok çeşitli göz rahatsızlıklarının ve hastalıklarının teşhisinde ve yönetiminde çok önemli bir rol oynamaktadır. Göz doktorları, teknoloji ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelerden haberdar olarak hastalara en yüksek kalitede göz bakımı sağlamayı ve görsel sonuçları optimize etmeyi amaçlar.

Kontakt Lens Nedir?

Kontakt lensler, yakını görememe, uzağı görememe, astigmatizm ve presbiyopi gibi görme problemlerini düzeltmek için doğrudan gözün yüzeyine yerleştirilen ince, reçeteli lenslerdir.

Kontakt Lens Kullanımı Güvenli midir?

Evet, reçete edildiğinde ve uygun şekilde takıldığında kontakt lenslerin kullanımı güvenlidir. Komplikasyon riskini en aza indirmek için göz doktorunuzun lens takma, çıkarma ve bakımıyla ilgili talimatlarına uymanız önemlidir.

Kontakt Lens Kullanımıyla İlişkili Herhangi Bir Risk veya Komplikasyon Var mı?

Kontakt lensler genellikle güvenli olmakla birlikte, yanlış kullanım veya ihmal, göz enfeksiyonları, kornea ülserleri, kuru gözler veya alerjik reaksiyonlar gibi komplikasyonlara yol açabilir. Herhangi bir rahatsızlık, kızarıklık veya görüşte değişiklik yaşarsanız derhal tıbbi yardım almanız önemlidir.

Lazer Göz Ameliyatı Nedir?

LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) veya PRK (Fotorefraktif Keratektomi) gibi lazer göz cerrahisi, korneayı yeniden şekillendirmek için bir lazer kullanan, uzağı görememe, uzağı görememe ve astigmatizm gibi görme sorunlarını düzelten bir refraktif cerrahi prosedürüdür.

Lazer Göz Ameliyatı Nasıl Çalışır?

Lazer göz ameliyatı, korneanın şeklini değiştirmek için ince bir kornea dokusu tabakasını kaldırarak çalışır ve ışığın retina üzerinde doğru şekilde odaklanmasını sağlayarak daha iyi görüş sağlar.

Lazer Göz Ameliyatı Güvenli midir?

Lazer göz ameliyatı, deneyimli cerrahlar tarafından ve uygun adaylarda yapıldığında kanıtlanmış bir güvenlik kaydına sahiptir. Herhangi bir cerrahi prosedür gibi, bazı riskler ve potansiyel komplikasyonlar taşır, ancak ciddi komplikasyonlar nadirdir.

Lazer Göz Ameliyatının Sonuçları Kalıcı mıdır?

Lazer göz ameliyatı, uzun süreli görme düzeltmesi sağlamayı amaçlar. Bununla birlikte, gözler yine de presbiyopi gibi yaşa bağlı değişikliklere uğrayabilir ve bu, yaşamın ilerleyen dönemlerinde ek görme düzeltme yöntemleri gerektirebilir.

Nöro-Oftalmoloji Nedir?

Nöro-Oftalmoloji, özellikle optik sinir, beyin ve göz hareketi kontrol alanlarını etkileyenler olmak üzere sinir sistemi ile ilgili görsel problemlerin tanı ve tedavisine odaklanan özel bir tıp alanıdır.

Nöro-Oftalmolojik Durumlar İçin Hangi Tedavi Seçenekleri Mevcuttur?

Nöro-Oftalmolojik durumlar için tedavi seçenekleri altta yatan nedene göre değişir. İltihabı veya nörolojik durumları yönetmek için ilaçlar, görme rehabilitasyonu, çift görmeyi düzeltmek için prizma gözlükleri, göz hareketi bozukluklarını gidermek için cerrahi müdahaleler ve altta yatan sistemik hastalıkların tedavisi için diğer uzmanlara yönlendirmeyi içerebilir.

Nöro-Oftalmoloji Randevusu Esnasında Neler Beklemeliyim?

Nöro-Oftalmoloji randevusu sırasında uzman gözlerinizi kapsamlı bir şekilde muayene edecek ve tıbbi geçmişinizi değerlendirecektir. Ek testler yapabilir, semptomlarınızı tartışabilir ve önceki görüntüleme veya laboratuvar sonuçlarını gözden geçirebilirler. Doğru bilgi vermeniz ve aklınıza takılan soruları sormanız önemlidir.

Kornea Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Kornea hastalığının semptomları spesifik duruma bağlı olarak değişebilir ancak bulanık veya bozuk görme, göz ağrısı veya tahrişi, kızarıklık, ışık hassasiyeti, aşırı yırtılma, yabancı cisim hissi ve azalmış görme keskinliğini içerebilir.

Kornea Hastalıkları Nasıl Teşhis Edilir?

Kornea hastalıklarının teşhisi, ayrıntılı bir tıbbi öykü, görme keskinliği testleri, kornea topografisi, yarık lamba muayenesi ve bazen kornea pakimetrisi, korneal konfokal mikroskopi veya kornea biyopsisi gibi ek testleri içeren kapsamlı bir göz muayenesini içerir.

Kornea Hastalıklarında Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Kornea hastalıkları için tedavi seçenekleri, spesifik duruma ve ciddiyetine bağlıdır. Bunlar arasında ilaçlar (göz damlaları, merhemler), enfeksiyonlar için antibiyotikler veya antiviral ilaçlar, iltihaplanma için kortikosteroidler, kuruluk için kayganlaştırıcı göz damlaları, kontakt lensler, kornea nakli (keratoplasti) veya diğer cerrahi müdahaleler yer alabilir.

Katarakt Olup Olmadığımı Nasıl Anlarım?

Kataraktın yaygın semptomları arasında bulanık veya bulutlu görme, ışığa karşı artan hassasiyet, geceleri görme güçlüğü ve ışıkların etrafında haleler görme yer alır. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, doğru teşhis için bir göz doktoruna danışmanız önemlidir.

Katarakt Ameliyatı Ne Zaman Gereklidir?

Katarakt ameliyatı, genellikle katarakt günlük aktivitelerinizi ve yaşam kalitenizi önemli ölçüde etkilediğinde önerilir. Göz doktorunuz bireysel durumunuzu değerlendirecek ve ameliyatın sizin için doğru seçenek olup olmadığına karar verecektir.

Katarakt Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi Ne Kadardır?

Katarakt ameliyatından sonraki ilk iyileşme dönemi nispeten hızlıdır. Çoğu hasta birkaç gün içinde görmede iyileşme yaşar. Ancak, yeni görüşünüze tamamen uyum sağlamanız ve kalan bulanıklık veya rahatsızlığın geçmesi birkaç hafta alabilir.

Glokoma Ne Sebep Olur?

Glokomun kesin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, ancak genellikle artmış göz içi basıncı, görme sinirine giden kan akışının bozulması ve genetik, yaş, etnik köken ve bazı tıbbi durumlar gibi diğer risk faktörlerinin bir kombinasyonu ile ilişkilidir.

Glokom Belirtileri Nelerdir?

Erken evrelerde, glokomun genellikle belirgin bir semptomu veya ağrısı yoktur. Tipik olarak yavaş ilerler ve başlangıçta çevresel görüşü etkileyebilir. Durum ilerledikçe, tünel görüşüne, bulanık görmeye, düşük ışığa uyum sağlamada zorluğa ve nihayetinde merkezi görme kaybına yol açabilir.

Glokom Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Glokom tedavisi, optik sinirin daha fazla hasar görmesini önlemek veya yavaşlatmak için göz içi basıncını düşürmeyi amaçlar. Bu, hastalığın ciddiyetine ve ilerlemesine bağlı olarak göz damlaları, oral ilaçlar, lazer tedavisi (ör. trabeküloplasti, iridotomi) veya cerrahi müdahaleleri (ör. trabekülektomi, drenaj implantları) içerebilir.

Glokom Taraması İçin Ne Sıklıkta Göz Muayenesi Olmalıyım?

Özellikle 40 yaş üstü veya glokom için risk faktörü olduğu bilinen kişiler için genellikle 1-2 yılda bir kapsamlı bir göz muayenesi yaptırmanız önerilir. Bununla birlikte, sıklık bireysel koşullara göre değişebilir, bu nedenle bir göz sağlığı uzmanına danışmanız önemlidir.

Ücretsiz Danışmanlık Alın

Bilgi Edin

1

- Talep veya şikayetlerinizi bize iletiyorsunuz.

2

- TEFAC destek ekibi talebinizi analiz edip sizinle iletişime geçiyor

3

- TEFAC uzmanları, gerektiğinde doktorla çevrimiçi konsültasyon sunarak tedavi protokolünüzü hazırlıyor

4

- Kararlaştırılan tedavi planından sonra, TEFAC seyahatinizi organize ediyor

5

- TEFAC tüm tedaviniz boyunca size eşlik edip ve iletişim halinde oluyor

6


- TEFAC ekibi, en iyi sonuçları almanız için tedavinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında size yardımcı oluyor

Bilgi Alın

Bilgi Edin