loader image

Onkoloji

Onkoloji, iyi huylu ve kötü huylu tümörlerin tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Onkolojik hastalıklar, vücuttaki mutasyona uğramış hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ilgilidir. İyi huylu bir tümörün aksine, kötü huylu bir tümör (kanserli bir tümör olarak da bilinir) yüksek düzeyde mutajeniteye sahiptir ve hayati organlara nüfuz ederek yapılarını ve işlevlerini değiştiren metastazlar üretir. Ek olarak, tümör gelişimi sırasında kan toksin seviyelerinde buna karşılık gelen bir artış vardır.

Hangi Organlar Onkolojik Hastalıklara Karşı Hassastır ve Kansere Ne Sebep Olur?

Onkolojik hastalıklar sistemiktir ve bu nedenle vücudun tüm organlarını ve sistemlerini etkileyebilir. Risk faktörleri genetik kalıtım, cinsiyet ve yaşı içerir. Bu, genç erkeklerde cilt, akciğerler ve sindirim sisteminin daha fazla risk altında olduğu anlamına gelirken, yaşlı erkeklerin prostatları daha fazla risk altındadır. Buna karşılık, genç kadınların servikal, cilt, sindirim sistemi veya akciğer tümörleri geliştirme olasılığı daha yüksekken, yaşlı kadınlar meme bezi hastalıkları açısından en fazla risk altındadır. Lösemi ve lenfoma genellikle çocuklarda saptanır.

Cinsiyet ve yaşa bakılmaksızın tüm onkolojik hastalıklar arasında ölüm oranı en yüksek olanın akciğer hastalıkları olduğunu belirtmekte fayda var.

Erkeklerde En Sık Görülen Kötü Huylu Tümörler şunlardır:

 • Trakea, Bronşlar, Akciğer Tümörleri (genellikle genç ve orta yaşlarda)
 • Prostat Bezi (orta ve yaşlı erkeklerde en yaygın yerleşim yeri)
 • Deri
 • Karın
 • Kalın Bağırsak

Kadınlarda Onkolojik Hastalıkların En Sık Görüldüğü Yerler şunlardır:

 • Meme Kanseri
 • Cilt Tümörleri
 • Rahim Gövdesi
 • Kalın Bağırsak
 • Karın
 • Serviks
 • Rektum, Rektosigmoid Bileşke, Anüs
 • Yumurtalık
 • Lenfoid Ve Hematopoietik Doku
 • Trakea, Bronşlar, Akciğer

Kanser Tedavisi Türleri

Patients often perceive an oncological diagnosis as an incurable disease, but this is not true. Thanks to modern advances in early diagnosis and the latest treatment modalities, most tumors, including malignant ones, are successfully treated. Successful treatment depends on the timely detection of the disease.

Treatment methods depend on the type, stage and course of the disease, location, tumor volume, metastases, patient’s condition and many other factors.

Türkiye’de Onkolojik Tedavinin Avantajları

Türk klinikleri, Avrupa ve Amerika’daki en iyi uygulamaları ve kendi yeniliklerini kullanarak dünya standartlarında faaliyet göstermektedir. Türkiye onkolojik tedaviler için en çok aranan ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’de tedavi olmanın avantajları:

Kanserde erken ve non-invaziv teşhis imkanı, ultra modern ekipman, Gelişmiş bilimsel araştırma tıbbi altyapısı, laboratuvar araştırmalarında en son yeniliklerin kullanımı, sadece Türkiye’de değil, Avrupa ülkeleri ve ABD’de eğitim almış yüksek nitelikli doktorlar , Kalite ve fiyat arasında mükemmel denge , JCI sistemi tarafından akredite edilmiş 50 sağlık kurumu, Türk sağlık personeli tarafından tüm hastalara garanti edilen üst düzey bakım ve incelik.

Kemoterapi Nedir?

Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini yok etmek veya inhibe etmek için ilaçların kullanıldığı sistemik bir kanser tedavisidir. Vücuttaki kanser hücrelerine ulaşmak için oral, intravenöz veya diğer yollarla uygulanır. Kemoterapi, birincil tedavi olarak veya cerrahi veya radyasyon tedavisi gibi diğer tedavilerle kombinasyon halinde kullanılabilir.

Kemoterapi İle Hangi Kanser Türleri Tedavi Edilir?

Kemoterapi meme kanseri, akciğer kanseri, kolorektal kanser, lösemi, lenfoma, yumurtalık kanseri ve prostat kanseri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli kanser türlerinin tedavisinde kullanılabilir. Spesifik kanser türü ve evresi, kemoterapinin uygun bir tedavi seçeneği olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Kemoterapinin Potansiyel Yan Etkileri Nelerdir?

Kemoterapi hem kanser hücrelerini hem de normal hücreleri etkilediği için yan etkilere neden olabilir. Yaygın yan etkiler arasında yorgunluk, saç dökülmesi, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, ishal, kabızlık, zayıflamış bağışıklık sistemi, enfeksiyonlara karşı artan duyarlılık, anemi ve doğurganlık veya adet döngüsündeki değişiklikler yer alabilir. Bununla birlikte, tüm bireylerin aynı yan etkileri yaşamadığını ve destekleyici bakımdaki ilerlemelerin bu etkileri yönetmeye ve en aza indirmeye yardımcı olduğunu not etmek önemlidir.

Kanserde Tek Tedavi Yöntemi Kemoterapi mi?

Hayır, kemoterapi kanser için mevcut çeşitli tedavi seçeneklerinden biridir. Tedavi seçimi, kanserin türü ve evresi, bireyin genel sağlığı ve tedavi tercihleri gibi faktörlere bağlıdır. Cerrahi, radyasyon tedavisi, immünoterapi, hedefe yönelik tedavi veya tedavilerin bir kombinasyonu gibi diğer tedavi yöntemleri de tek başına veya kemoterapi ile birlikte kullanılabilir.

Kemoterapi Kanser Tedavisini Garanti Ediyor mu?

Kemoterapinin kanseri iyileştirmedeki etkinliği, kanserin türü ve evresi, tedaviye bireysel yanıt ve hastaya özgü diğer özellikler dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Kemoterapi bazı durumlarda kanser hücrelerinin remisyonuna veya tamamen ortadan kaldırılmasına yol açarken, diğerlerinde hastalığın kontrol altına alınmasına, semptomların hafifletilmesine veya yaşam süresinin uzatılmasına yardımcı olabilir. Tedavi sonuçları en iyi şekilde, özel teşhis ve tedavi planınıza dayalı olarak kişiselleştirilmiş bilgiler sağlayabilen onkoloğunuzla görüşülür.

Radyoterapi Nedir?

Radyasyon tedavisi olarak da bilinen radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini durdurmak için yüksek enerjili radyasyon kullanan bir kanser tedavisidir. Kanser hücrelerinin DNA’sına zarar vererek, bölünmelerini ve büyümelerini zorlaştırarak çalışır. Radyoterapi, kanserin tipine ve yerine bağlı olarak harici (dış ışın radyasyonu) veya dahili (brakiterapi) verilebilir.- Kemoterapi ile hangi kanser türleri tedavi edilir?

Radyoterapi İle Hangi Kanser Türleri Tedavi Edilir?

Radyoterapi çeşitli kanser türlerini tedavi etmek için kullanılabilir. Meme kanseri, akciğer kanseri, prostat kanseri, baş boyun kanserleri ve beyin tümörleri gibi katı tümörlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ilerlemiş veya metastatik kanserlerde semptomları hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için kullanılabilir.

Radyoterapi Tek Başına mı Yoksa Diğer Tedavilerle Kombine Olarak mı Kullanılır?

Radyoterapi, tek başına bir tedavi olarak veya cerrahi ve kemoterapi gibi diğer kanser tedavileriyle kombinasyon halinde kullanılabilir. Karar, kanserin türü ve evresi, tümörün yeri ve boyutu ve bireysel hasta özellikleri gibi faktörlere bağlıdır. Tedavi planı, onkologlar, radyasyon onkologları ve diğer uzmanları içeren multidisipliner bir yaklaşımla belirlenir.

Bir Radyoterapi Tedavisi Kursu Tipik Olarak Ne Kadar Sürer?

Radyoterapi tedavisinin süresi, kanserin tipine ve evresine, tedavi amacına (küratif veya palyatif) ve kullanılan radyasyon tekniğine göre değişir. Bazı hastalar bir veya iki hafta boyunca birkaç tedavi alırken, diğerleri birkaç hafta boyunca günlük tedaviler gerektirebilir. Radyasyon onkoloğunuz, durumunuza özel tedavi programını ve süresini tartışacaktır.

Radyoterapi Kanser Tedavisinde Ne Kadar Etkilidir?

Radyoterapinin etkinliği, kanserin türü, evresi ve yeri ile bireysel hasta özellikleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Radyoterapi, kanseri tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan iyileştirici olabilir veya semptomları hafifletmeye ve yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanan palyatif olabilir. Tedavi sonuçları en iyi şekilde, özel teşhis ve tedavi planınıza dayalı olarak kişiselleştirilmiş bilgiler sağlayabilen radyasyon onkoloğunuzla görüşülür.

Cerrahi Tedavi Nedir?

Cerrahi tedavi, terapötik amaçlarla vücuda fiziksel olarak müdahale etmek veya vücudu değiştirmek için aletlerin veya tekniklerin kullanılmasını içeren tıbbi prosedürleri ifade eder. Hastalıkların, durumların veya yaralanmaların operatif yönetimine odaklanan bir tıp dalıdır.

Cerrahi Tedavi Ne Zaman Önerilir?

Çeşitli nedenlerle cerrahi tedavi önerilebilir. Tümörleri çıkarmak, hasarlı organları veya dokuları onarmak veya değiştirmek, işlevselliği iyileştirmek, semptomları hafifletmek, anatomik anormallikleri düzeltmek veya normal vücut fonksiyonlarını eski haline getirmek için kullanılabilir. Ameliyat olma kararı, durumun doğası, ciddiyeti ve prosedürün potansiyel yararları ve riskleri gibi faktörlere bağlıdır.

Ameliyata Nasıl Hazırlanmalıyım?

Ameliyat için hazırlık tipik olarak cerrahi ekip tarafından fizik muayeneler, tıbbi öykü incelemesi, teşhis testleri ve ameliyat öncesi talimatları içerebilen kapsamlı bir değerlendirmeyi içerir. Ameliyattan önce belirli bir süre yemek yememeniz ve içmemeniz, ilaç yönergelerine uymanız, ameliyat sonrası bakım ve iyileşme için gerekli düzenlemeleri yapmanız istenebilir. Cerrahınız, özel ameliyatınıza ve kişisel ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış ayrıntılı talimatlar sağlayacaktır.

Ameliyattan Sonra Ne Kadar Hastanede Kalacağım?

Ameliyattan sonra hastanede kalma süresi ameliyatın türüne, karmaşıklığına ve kişisel durumunuza bağlıdır. Bazı ameliyatlar ayakta tedavi bazında gerçekleştirilerek hastaların aynı gün eve dönmesine izin verilirken, diğerleri izleme ve ameliyat sonrası bakım için bir gecede kalmayı veya daha uzun süre hastanede kalmayı gerektirebilir.

Ameliyattan Sonra Ağrı Yaşar Mıyım?

Ameliyattan sonra ağrı yaygındır ve işlemin türü ve kapsamına göre değişebilir. Cerrahi ekibiniz ilaçları, fizik tedaviyi veya diğer modaliteleri içerebilecek uygun ağrı yönetimi stratejileri sağlayacaktır. Herhangi bir ağrı veya rahatsızlığı sağlık ekibinize iletmeniz önemlidir çünkü onlar ağrı yönetim planını buna göre ayarlayabilirler.

Ücretsiz Danışmanlık Alın

Bilgi Edin

1

- Talep veya şikayetlerinizi bize iletiyorsunuz.

2

- TEFAC destek ekibi talebinizi analiz edip sizinle iletişime geçiyor

3

- TEFAC uzmanları, gerektiğinde doktorla çevrimiçi konsültasyon sunarak tedavi protokolünüzü hazırlıyor

4

- Kararlaştırılan tedavi planından sonra, TEFAC seyahatinizi organize ediyor

5

- TEFAC tüm tedaviniz boyunca size eşlik edip ve iletişim halinde oluyor

6


- TEFAC ekibi, en iyi sonuçları almanız için tedavinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında size yardımcı oluyor

Bilgi Alın

Bilgi Edin