loader image

Kardiyoloji

Kalp hastalıkları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde bir numaralı ölüm sebebi olmaya devam ediyor. Son araştırmalar kalp hastalıklarının artık sadece erkekleri etkileyen bir hastalık olarak görülmediğini göstermiştir. Özellikle 50 yaş üstü kadınlar da kardiyovasküler hastalıklara yakalanma açısından yüksek risk altındadır.

Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisindeki son gelişmeler bu hastalıkların hem cerrahi hem de cerrahi olmayan tedavi yöntemlerinde yeni ufuklar açmıştır. Ameliyatsız ve minimal invaziv cerrahi prosedürler giderek daha popüler hale geliyor. Bu sadece daha kısa bir hastanede kalış süresi ile ilgili değil. Koltuk altı kesisi ile Kalp Cerrahisi, hastalara ameliyat sonrası büyük avantajlar sunar:

Majör açık cerrahiye bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltırken, cerrahi sonrası hasta memnuniyeti ve yaşam kalitesi artmaktadır. Tanısal anjiyografi, tıkalı koroner damarlara stent yerleştirilmesini içeren anjiyoplastiler, arterin daralan yerindeki plak çıkarılması (aterektomi) alanında bilinen kalifiye kardiyologlar tarafından en çok uygulanan cerrahi olmayan işlemlerdir. Çalışan kalpte by-pass cerrahisi ve robotik kalp cerrahisi, Türkiye genelinde birçok gelişmiş ve uluslararası akredite kardiyovasküler merkezlerde başarıyla uygulanmaktadır.

Koroner Anjiyografi

Koroner arterler kalp kaslarına kan sağlar. Kalbe giden kan ve oksijen akışını azaltan bir plak (hücre birikmesi), yağ veya diğer maddeler tarafından bloke edilebilirler. Koroner anjiyografi, özel bir kontrast boya veya röntgen kullanılarak koroner arterlerdeki tıkanıklıkları saptamak için kullanılır.

Balon Anjiyoplasti ve Stent Yerleştirme

Balon anjiyoplasti, cerrahi olmayan invaziv bir tedavi yöntemidir ve diğer tekniklerle birleştirilmek üzere yardımcı teknik olarak kullanılır.

Koroner Arter Bypass (Konvansiyonel)

Koroner arter baypas ameliyatı, tıkalı bir koroner arteri olan bir kalbi cerrahi olarak tedavi ederek kan akışını eski haline getirmek için yapılır. Tıkanmış veya daralmış koroner arterleri baypas etmek için hastanın vücudunun başka bir yerinden alınan kan damarlarını kullanır ve yeni yollar oluşturarak hastanın kalp kasına giden kan ve oksijen akışını iyileştirir.

Koroner Arter Bypass (Atan Kalpte)

Atan Kalpte bypass tekniği, önemli ölçüde azaltılmış risk ve yan etkileri ile geleneksel by-pass cerrahisine alternatif olarak başarıyla uygulanan eşsiz bir tedavi yöntemidir.

Açık Kalp (Aort – Mitral) Kapak Değişimi Ameliyatı

Kalp kanı tüm vücuda dağıtan bir pompadır. Kendini düzenleyen ve aynı anda ritmik titreşimler yapabilen kendi kendini uyaran bir kası vardır. Bir düzenleyici merkeze ve valfler ve bir septumla ayrılmış dört odaya sahiptir. Valfler kasılmalar sırasında kan akış yönünü kontrol eder ve septum sağ ve sol dolaşımı izole eder. Bu negatif ve pozitif basınçlar, vücuda kan pompalayan kasılmaların oluşmasından sorumludur.

Minimal İnvaziv (Aort – Mitral) Kapak Değişimi Ameliyatı

Daha az ağrı, daha düşük enfeksiyon riski ve iyileşme için daha kısa hastanede kalış süresi ile bu benzersiz teknik, aynı zamanda geleneksel bir yaklaşımın etkinliğini, kalitesini ve güvenliğini sunar.

Minimal İnvaziv ASD veya VSD Kapatma Ameliyatı

Son yıllardaki gelişmeler ve alanında uzman cerrahlar sayesinde ASD/VSD cerrahisini daha az riskle ve daha kısa iyileşme süresiyle uygulamak artık mümkün. Tefac Clinic’in profesyonel ekibi tüm süreç boyunca size rehberlik edebilir.

 

Kalbin sağ ve sol tarafları farklı pompalama işlevlerine sahiptir. Kalbin sağ tarafı vücuttan oksijensiz kanı toplar ve akciğerlere pompalarken, sol taraf akciğerlerden oksijenli kanı toplar ve vücuda pompalar. Bu oksijence zengin kanın sağlıklı bir şekilde taşınabilmesi için kalbin iki yarısının birbirinden ayrılması gerekir. Bu, kardiyak septum adı verilen kas-zar (kas ve biyolojik zar dokusundan oluşan) bir duvarla sağlanır.

Kateterizasyon Yoluyla ASD veya VSD Kapatma

It is also possible to perform ASD/VSD closure through catheterization. The patient may experience the most comfortable post operative process with the minimally invasive technique applied by our experts.

Kardiyoloji Nedir?

Kardiyoloji, kalp ve kardiyovasküler sistemle ilgili hastalık ve durumların teşhisi, tedavisi ve önlenmesine odaklanan tıp dalıdır. Kardiyologlar bu alanda uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır.

Kardiyologlar Tarafından Tedavi Edilen Yaygın Kalp Hastalıkları Nelerdir?

Kardiyologlar, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, aritmiler (düzensiz kalp ritimleri), kapak kalp hastalığı, doğuştan kalp kusurları ve kardiyomiyopatiler dahil olmak üzere çok çeşitli kalp rahatsızlıklarını teşhis eder ve tedavi eder. Ayrıca kalp hastalığına katkıda bulunabilecek hipertansiyon (yüksek tansiyon), yüksek kolesterol ve diyabet gibi risk faktörlerini de yönetirler.

Açık Kalp Kapağı Değiştirme Ameliyatı Nedir?

Açık kalp kapağı değiştirme ameliyatı, hasar görmüş veya hastalıklı bir kalp kapağının protez kapak ile değiştirilmesi için yapılan cerrahi bir işlemdir. Göğüste bir kesi yapmayı, göğüs boşluğunu açmayı ve arızalı valfe erişmek ve değiştirmek için kalbi geçici olarak durdurmayı içerir.

Hamileliği Elde Etmek Için Kaç Döngü Tüp Bebek Gerekebilir?

İhtiyaç duyulan tüp bebek sayısı kişiden kişiye değişir. Bazı bireyler veya çiftler, bir döngüden sonra hamile kalırken, diğerleri birden fazla döngü gerektirebilir. Yaş, doğurganlık teşhisi, embriyo kalitesi ve diğer faktörler dahil olmak üzere bireysel faktörlere bağlıdır. Doğurganlık uzmanınız, özel durumunuzun daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.

Açık Kalp Kapağı Değiştirme Ameliyatından Sonra Normal Bir Hayat Sürebilir miyim?

Çoğu durumda, hastalar açık kalp kapağı değiştirme ameliyatından sonra iyileşerek normal bir yaşam sürdürebilirler. Bununla birlikte, önerilen yaşam tarzı değişikliklerini takip etmek, reçeteli ilaçları almak, takip randevularına katılmak ve kalp-sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, stres yönetimi ve tütün kullanımından kaçınma, kalp sağlığını korumak ve ameliyatın faydalarını en üst düzeye çıkarmak için önemlidir.

Açık Kalp Kapağı Değiştirme Ameliyatından Sonra Düzenli Takip Gerekir mi?

Evet, açık kalp kapağı replasmanı ameliyatından sonra kardiyoloğunuz veya kalp cerrahınızla düzenli takip ziyaretleri önemlidir. Bu ziyaretler, sağlık ekibinin ilerlemenizi izlemesine, yedek kapağın işleyişini değerlendirmesine, ilaçlarda gerekli ayarlamaları yapmasına ve sahip olabileceğiniz endişeleri veya sorunları ele almasına olanak tanır. Takip randevuları, kalp sağlığınızın uzun süreli bakımı ve izlenmesi için çok önemlidir.

Koroner Anjiyografi Nedir?

Kalp kateterizasyonu veya koroner anjiyogram olarak da bilinen Koroner Anjiyografi, doktorların kalbin kan damarlarını görselleştirmesini sağlayan bir teşhis prosedürüdür. Koroner arterlere bir kontrast boya enjeksiyonunu ve arterlerde tıkanıklık veya daralma olup olmadığını değerlendirmek için röntgen görüntüleri almayı içerir.

Koroner Anjiyografi Ne Kadar Sürer?

Koroner Anjiyografinin süresi değişebilir ancak işlem genellikle 30 dakika ile 1 saat arasında sürer. Ancak aynı işlem sırasında anjiyoplasti veya stent yerleştirilmesi gibi ek girişimler yapılırsa daha uzun sürebilir.

Koroner Anjiyografi Esnasında Uyanık Mı Olacağım?

Koroner Anjiyografi sırasında, rahatlamanıza yardımcı olmak için genellikle hafif sakinleştirici verilecektir. İşlem sırasında uyanık ve farkında olabilirsiniz ancak sakinleştirici etkisinden dolayı tüm detayları hatırlamayabilirsiniz. Tıbbi ekip, prosedür boyunca rahatınızı ve güvenliğinizi yakından izleyecektir.

Koroner Anjiyografi Sonrası Ne Beklemeliyim?

İşlemden sonra, yaşamsal belirtilerinizin izleneceği bir iyileşme alanına götürüleceksiniz. Kateter giriş yerinden kanamayı önlemek için birkaç saat düz yatmanız gerekebilir. Tıbbi ekibiniz faaliyetler, ilaçlar ve takip randevuları ile ilgili özel talimatlar sağlayacaktır. Çoğu hasta, işlemden sonraki bir veya iki gün içinde normal aktivitelerine dönebilir.

Ücretsiz Danışmanlık Alın

Bilgi Edin

1

- Talep veya şikayetlerinizi bize iletiyorsunuz.

2

- TEFAC destek ekibi talebinizi analiz edip sizinle iletişime geçiyor

3

- TEFAC uzmanları, gerektiğinde doktorla çevrimiçi konsültasyon sunarak tedavi protokolünüzü hazırlıyor

4

- Kararlaştırılan tedavi planından sonra, TEFAC seyahatinizi organize ediyor

5

- TEFAC tüm tedaviniz boyunca size eşlik edip ve iletişim halinde oluyor

6


- TEFAC ekibi, en iyi sonuçları almanız için tedavinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında size yardımcı oluyor

Bilgi Alın

Bilgi Edin