loader image

Zirkonyum Kaplama

Zirkonyum Kaplama

Zirkonyum kaplamalar diş restorasyonları için popüler bir seçimdir. Zirkonyum kaplamalar üstün estetik, mükemmel dayanıklılık ve biyouyumluluk sunarak hem işlevsellik hem de doğal görünümlü bir gülümseme arayan hastalar için tercih edilen bir seçenek haline geliyor. Hasar görmüş, rengi solmuş veya şekilsiz dişleri onarmak için ideal bir çözümdür.

 

Zirkonyum Kaplama Nedir?

Zirkonyum kaplamalar, bir tür seramik malzeme olan zirkonyadan yapılan diş kaplamalarıdır. Zirkonya, olağanüstü gücü ve esnekliği ile bilinen metal zirkonyumun kristalli bir oksididir. Bu malzeme, havacılık ve uzay ve tıbbi uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli yüksek teknoloji endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmakta olup, çok yönlülüğünü ve güvenilirliğini vurgulamaktadır.

 

Zirkonyum Kaplamanın Avantajları Nelerdir?

  • Olağanüstü Güç: Zirkonyum kaplamalar sağlamlıkları ile ünlüdür. İnanılmaz derecede güçlüdürler ve ısırma ve çiğneme kuvvetlerine dayanabilirler, bu da onları hem ön hem de arka dişler için mükemmel bir seçim haline getirir.
  • Doğal Görünüm: Zirkonya, doğal diş minesine çok benzeyen yarı saydam bir kaliteye sahiptir. Bu yarı saydamlık, renk eşleştirme yetenekleriyle birlikte zirkonyum kaplamaların mevcut dişlerinizle kusursuz bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanır. Sonuç, son derece doğal görünen bir restorasyondur.
  • Biyouyumluluk: Zirkonya biyolojik olarak uyumludur, yani insan vücudu tarafından iyi tolere edilir. Bu, alerjik reaksiyon veya olumsuz etki riskini azaltır ve zirkonyum kaplamaları çok çeşitli hastalar için uygun hale getirir.
  • Minimal İnvaziv: Zirkonyum kronlar, metalle kaynaştırılmış geleneksel porselen kronlara göre daha az diş küçültülmesi gerektirir ve doğal diş yapınızın daha fazlasını korur.
  • Dayanıklılık: Zirkonyum kaplamalar aşınmaya ve kırılmaya karşı oldukça dayanıklıdır. Uzun yıllar dayanabilirler ve diş restorasyonu için uzun vadeli bir çözüm sunarlar.
  • Metalsizdir: Metal içerebilen diğer bazı diş kaplamalarının aksine zirkonyum kaplamalar tamamen metal içermez. Bu, metal alerjileri veya hassasiyetleri konusunda endişe duyan kişiler için avantajlıdır.
  • Leke Direnci: Zirkonya lekelenmeye son derece dayanıklıdır; bu, zirkonyum kaplamanızın estetik çekiciliğini koruyacağı ve zaman içinde renk solmasına karşı direnç göstereceği anlamına gelir.

 

Türkiye’de Zirkonyum Diş Kaplamalarını Kimler Yaptırabilir?

Zirkonyum diş kronları, diş restorasyonları veya kozmetik iyileştirmeler arayan birçok kişi için çok yönlü bir seçenektir. Diş kaplamasının uygunluğuna diş ekibimizin ilk muayenesinden sonra karar verilmiş olmalıdır. Çoğu durumda dişlerinizin fotoğraflarının hasta danışmanlarımız tarafından alınmasının ardından diş hekimlerimiz durumunuzun kapsamlı bir değerlendirmesini yapar ve dişlerinizin kaplama veya zirkonyum diş kaplama tedavisi kriterlerini karşılayıp karşılamadığını belirler. Hasarlı veya Çürük Dişleriniz varsa, Kozmetik İyileştirmeler, Metal Kaplamaların Değiştirilmesi, Diş Değiştirme, Diş İmplantları, Minimum Diş Küçültme, Leke Tutmazlık Seçeneği, Biyouyumluluk.

 

Zirkonyum Kaplamalar Ne Kadar Ömürlüdür?

Zirkonyum kaplamalar dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü ile bilinir. Ortalama olarak zirkonyum kaplamalar, uygun bakım ile on yıl, hatta daha uzun süre dayanabilir. Aslında zirkonyum kaplamaların kullanım ömrü yaklaşık 10-25 yıldır, bu da onları diş restorasyonları için sağlam ve güvenilir bir seçim haline getirir. Ancak bu ömür, ağız hijyeniniz, diş hekiminizin yaptığı işin kalitesi, kaplamanın kalitesi ve daha fazlası gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

What İs A Hollywood Smile?

A Hollywood smile refers to a cosmetic dental procedure that aims to enhance the appearance of a person’s smile by improving the color, shape, alignment, and overall aesthetics of the teeth. It is often associated with a perfectly aligned, white, and radiant smile commonly seen in celebrities.

Can Anyone Get A Hollywood Smile?

In general, most individuals can achieve a Hollywood smile through various cosmetic dental treatments. However, the suitability for specific treatments may vary depending on the individual’s oral health, the condition of their teeth and gums, and other factors. A consultation with a qualified dentist is necessary to determine the best approach for each person.

How Long Do The Results of A Hollywood Smile Last?

The longevity of a Hollywood smile depends on several factors, including the individual’s oral hygiene practices, regular dental check-ups, and maintenance efforts. With proper care, porcelain veneers and other cosmetic treatments can last for many years, providing a lasting improvement to the smile.

Is The Hollywood Smile Procedure Painful?

The procedures involved in creating a Hollywood smile are typically not painful. Local anesthesia or sedation may be used during more extensive treatments to ensure patient comfort. Some individuals may experience mild sensitivity or discomfort following certain procedures, but it is usually temporary.

How Are Dental Implants Different From Other Tooth Replacement Options?

Dental implants are unique because they are designed to mimic the structure and function of natural teeth. Unlike other options such as bridges or dentures, dental implants provide a long-term solution that preserves jawbone health, offers stability, and closely resembles natural teeth in terms of appearance and functionality.

What Are The Benefits of Implant Treatment?

IVF carries potential risks and side effects. The most common side effects are related to the hormonal medications used for ovarian stimulation, such as bloating, mood swings, and mild discomfort. The procedure itself carries a small risk of infection, bleeding, or damage to surrounding structures. Multiple pregnancies (twins or more) can also occur with IVF, which may increase the risk of complications. Discussing potential risks and side effects with your fertility specialist is important.

Who Is A Suitable Candidate For Implant Treatment?

Generally, individuals who have good overall oral health and sufficient jawbone density are suitable candidates for implant treatment. However, each case is unique, and a thorough examination by a dental professional is necessary to determine if implants are the right option for you.

How Long Does Teeth Whitening Treatment Take?

The duration of teeth whitening treatment can vary depending on the method used. In-office professional treatments typically take around 1-2 hours, while take-home kits may require several weeks of consistent use to achieve desired results. Over-the-counter products may have varying treatment times as well.

Are Zirconium Crowns Suitable For Everyone?

Zirconium crowns are suitable for many individuals; however, the suitability of a crown material depends on factors such as the specific dental condition, the amount of tooth structure remaining, and the patient’s oral health. It is best to consult with a dentist to determine the most appropriate treatment option for your specific case.

Is The Placement of Zirconium Crowns A Painful Procedure?

The placement of zirconium crowns is typically not a painful procedure. Local anesthesia is used to ensure patient comfort during the tooth preparation and crown placement process. Some individuals may experience temporary sensitivity or discomfort following the procedure, which can be managed with over-the-counter pain relievers.

How Long Does It Take To Get Zirconium Crowns?

The process of getting zirconium crowns usually requires two dental visits. During the first visit, the tooth is prepared, and impressions are taken. These impressions are used to fabricate the custom zirconium crown in a dental laboratory. The second visit involves the placement and bonding of the crown onto the tooth.

Ücretsiz Danışmanlık Alın

Bilgi Edin

1

- Talep veya şikayetlerinizi bize iletiyorsunuz.

2

- TEFAC destek ekibi talebinizi analiz edip sizinle iletişime geçiyor

3

- TEFAC uzmanları, gerektiğinde doktorla çevrimiçi konsültasyon sunarak tedavi protokolünüzü hazırlıyor

4

- Kararlaştırılan tedavi planından sonra, TEFAC seyahatinizi organize ediyor

5

- TEFAC tüm tedaviniz boyunca size eşlik edip ve iletişim halinde oluyor

6


- TEFAC ekibi, en iyi sonuçları almanız için tedavinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında size yardımcı oluyor

Bilgi Alın

Bilgi Edin