loader image

Cerrahi Onkoloji

Kemoterapi Nedir?

Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini yok etmek veya inhibe etmek için ilaçların kullanıldığı sistemik bir kanser tedavisidir. Vücuttaki kanser hücrelerine ulaşmak için oral, intravenöz veya diğer yollarla uygulanır. Kemoterapi, birincil tedavi olarak veya cerrahi veya radyasyon tedavisi gibi diğer tedavilerle kombinasyon halinde kullanılabilir.

Kemoterapi İle Hangi Kanser Türleri Tedavi Edilir?

Kemoterapi meme kanseri, akciğer kanseri, kolorektal kanser, lösemi, lenfoma, yumurtalık kanseri ve prostat kanseri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli kanser türlerinin tedavisinde kullanılabilir. Spesifik kanser türü ve evresi, kemoterapinin uygun bir tedavi seçeneği olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Kemoterapinin Potansiyel Yan Etkileri Nelerdir?

Kemoterapi hem kanser hücrelerini hem de normal hücreleri etkilediği için yan etkilere neden olabilir. Yaygın yan etkiler arasında yorgunluk, saç dökülmesi, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, ishal, kabızlık, zayıflamış bağışıklık sistemi, enfeksiyonlara karşı artan duyarlılık, anemi ve doğurganlık veya adet döngüsündeki değişiklikler yer alabilir. Bununla birlikte, tüm bireylerin aynı yan etkileri yaşamadığını ve destekleyici bakımdaki ilerlemelerin bu etkileri yönetmeye ve en aza indirmeye yardımcı olduğunu not etmek önemlidir.

Kanserde Tek Tedavi Yöntemi Kemoterapi mi?

Hayır, kemoterapi kanser için mevcut çeşitli tedavi seçeneklerinden biridir. Tedavi seçimi, kanserin türü ve evresi, bireyin genel sağlığı ve tedavi tercihleri gibi faktörlere bağlıdır. Cerrahi, radyasyon tedavisi, immünoterapi, hedefe yönelik tedavi veya tedavilerin bir kombinasyonu gibi diğer tedavi yöntemleri de tek başına veya kemoterapi ile birlikte kullanılabilir.

Kemoterapi Kanser Tedavisini Garanti Ediyor mu?

Kemoterapinin kanseri iyileştirmedeki etkinliği, kanserin türü ve evresi, tedaviye bireysel yanıt ve hastaya özgü diğer özellikler dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Kemoterapi bazı durumlarda kanser hücrelerinin remisyonuna veya tamamen ortadan kaldırılmasına yol açarken, diğerlerinde hastalığın kontrol altına alınmasına, semptomların hafifletilmesine veya yaşam süresinin uzatılmasına yardımcı olabilir. Tedavi sonuçları en iyi şekilde, özel teşhis ve tedavi planınıza dayalı olarak kişiselleştirilmiş bilgiler sağlayabilen onkoloğunuzla görüşülür.

Radyoterapi Nedir?

Radyasyon tedavisi olarak da bilinen radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini durdurmak için yüksek enerjili radyasyon kullanan bir kanser tedavisidir. Kanser hücrelerinin DNA’sına zarar vererek, bölünmelerini ve büyümelerini zorlaştırarak çalışır. Radyoterapi, kanserin tipine ve yerine bağlı olarak harici (dış ışın radyasyonu) veya dahili (brakiterapi) verilebilir.- Kemoterapi ile hangi kanser türleri tedavi edilir?

Radyoterapi İle Hangi Kanser Türleri Tedavi Edilir?

Radyoterapi çeşitli kanser türlerini tedavi etmek için kullanılabilir. Meme kanseri, akciğer kanseri, prostat kanseri, baş boyun kanserleri ve beyin tümörleri gibi katı tümörlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ilerlemiş veya metastatik kanserlerde semptomları hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için kullanılabilir.

Radyoterapi Tek Başına mı Yoksa Diğer Tedavilerle Kombine Olarak mı Kullanılır?

Radyoterapi, tek başına bir tedavi olarak veya cerrahi ve kemoterapi gibi diğer kanser tedavileriyle kombinasyon halinde kullanılabilir. Karar, kanserin türü ve evresi, tümörün yeri ve boyutu ve bireysel hasta özellikleri gibi faktörlere bağlıdır. Tedavi planı, onkologlar, radyasyon onkologları ve diğer uzmanları içeren multidisipliner bir yaklaşımla belirlenir.

Bir Radyoterapi Tedavisi Kursu Tipik Olarak Ne Kadar Sürer?

Radyoterapi tedavisinin süresi, kanserin tipine ve evresine, tedavi amacına (küratif veya palyatif) ve kullanılan radyasyon tekniğine göre değişir. Bazı hastalar bir veya iki hafta boyunca birkaç tedavi alırken, diğerleri birkaç hafta boyunca günlük tedaviler gerektirebilir. Radyasyon onkoloğunuz, durumunuza özel tedavi programını ve süresini tartışacaktır.

Radyoterapi Kanser Tedavisinde Ne Kadar Etkilidir?

Radyoterapinin etkinliği, kanserin türü, evresi ve yeri ile bireysel hasta özellikleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Radyoterapi, kanseri tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan iyileştirici olabilir veya semptomları hafifletmeye ve yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanan palyatif olabilir. Tedavi sonuçları en iyi şekilde, özel teşhis ve tedavi planınıza dayalı olarak kişiselleştirilmiş bilgiler sağlayabilen radyasyon onkoloğunuzla görüşülür.

Cerrahi Tedavi Nedir?

Cerrahi tedavi, terapötik amaçlarla vücuda fiziksel olarak müdahale etmek veya vücudu değiştirmek için aletlerin veya tekniklerin kullanılmasını içeren tıbbi prosedürleri ifade eder. Hastalıkların, durumların veya yaralanmaların operatif yönetimine odaklanan bir tıp dalıdır.

Cerrahi Tedavi Ne Zaman Önerilir?

Çeşitli nedenlerle cerrahi tedavi önerilebilir. Tümörleri çıkarmak, hasarlı organları veya dokuları onarmak veya değiştirmek, işlevselliği iyileştirmek, semptomları hafifletmek, anatomik anormallikleri düzeltmek veya normal vücut fonksiyonlarını eski haline getirmek için kullanılabilir. Ameliyat olma kararı, durumun doğası, ciddiyeti ve prosedürün potansiyel yararları ve riskleri gibi faktörlere bağlıdır.

Ameliyata Nasıl Hazırlanmalıyım?

Ameliyat için hazırlık tipik olarak cerrahi ekip tarafından fizik muayeneler, tıbbi öykü incelemesi, teşhis testleri ve ameliyat öncesi talimatları içerebilen kapsamlı bir değerlendirmeyi içerir. Ameliyattan önce belirli bir süre yemek yememeniz ve içmemeniz, ilaç yönergelerine uymanız, ameliyat sonrası bakım ve iyileşme için gerekli düzenlemeleri yapmanız istenebilir. Cerrahınız, özel ameliyatınıza ve kişisel ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış ayrıntılı talimatlar sağlayacaktır.

Ameliyattan Sonra Ne Kadar Hastanede Kalacağım?

Ameliyattan sonra hastanede kalma süresi ameliyatın türüne, karmaşıklığına ve kişisel durumunuza bağlıdır. Bazı ameliyatlar ayakta tedavi bazında gerçekleştirilerek hastaların aynı gün eve dönmesine izin verilirken, diğerleri izleme ve ameliyat sonrası bakım için bir gecede kalmayı veya daha uzun süre hastanede kalmayı gerektirebilir.

Ameliyattan Sonra Ağrı Yaşar Mıyım?

Ameliyattan sonra ağrı yaygındır ve işlemin türü ve kapsamına göre değişebilir. Cerrahi ekibiniz ilaçları, fizik tedaviyi veya diğer modaliteleri içerebilecek uygun ağrı yönetimi stratejileri sağlayacaktır. Herhangi bir ağrı veya rahatsızlığı sağlık ekibinize iletmeniz önemlidir çünkü onlar ağrı yönetim planını buna göre ayarlayabilirler.

Ücretsiz Danışmanlık Alın

Bilgi Edin

1

- Talep veya şikayetlerinizi bize iletiyorsunuz.

2

- TEFAC destek ekibi talebinizi analiz edip sizinle iletişime geçiyor

3

- TEFAC uzmanları, gerektiğinde doktorla çevrimiçi konsültasyon sunarak tedavi protokolünüzü hazırlıyor

4

- Kararlaştırılan tedavi planından sonra, TEFAC seyahatinizi organize ediyor

5

- TEFAC tüm tedaviniz boyunca size eşlik edip ve iletişim halinde oluyor

6


- TEFAC ekibi, en iyi sonuçları almanız için tedavinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında size yardımcı oluyor

Bilgi Alın

Bilgi Edin