loader image

Kemoterapi

Kemoterapi Nedir?

Kemoterapi, vücutta hızlı büyüyen hücreleri öldürmek için güçlü kimyasallar kullanan bir ilaç tedavisidir. Kanser tedavisinin başlıca ve en bilinen yöntemlerinden biridir. Kemoterapi şu amaçlarla kullanılır:

 1. Tümörleri Küçültmek: Kemoterapi, ameliyat veya radyasyon terapisi öncesinde tümörlerin boyutunu küçültmek ve bu tedavileri daha etkili hale getirmek için kullanılabilir.
 2. Kanseri Tedavi Edin: Bazı durumlarda kemoterapi, kanseri vücuttan tamamen ortadan kaldırabilir ve tedaviye yol açabilir.
 3. Kanseri Kontrol Edin: Tamamen iyileştirilemeyen kanserler için kemoterapi, hastalığın kontrol altına alınmasına, ilerlemesinin yavaşlatılmasına ve semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.
 4. Palyatif Bakım: Kemoterapi, ileri evre kanserli bireylerin semptomlarını hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla palyatif bakımda da kullanılabilir.

Kemoterapi Kanseri Nasıl Tedavi Ediyor?

Kemoterapi, vücutta hızla bölünen kanser hücrelerini hedef alan ve yok eden güçlü ilaçlar kullanarak kanseri tedavi eder. Kemoterapinin kanserle mücadelede nasıl çalıştığı aşağıda açıklanmıştır:

 1. Hücre Bölünmesini Bozmak: Kanser hücreleri kontrolsüz ve hızlı bölünmeyle karakterize edilir. Kemoterapi ilaçları hücre bölünmesi sürecine müdahale edecek şekilde tasarlanmıştır. Hücrelerdeki genetik materyali (DNA veya RNA) bozarlar veya hücre büyümesi için gerekli olan bazı enzimleri bloke ederler.
 2. Kanser Hücrelerine Saldırmak: Kemoterapi ilaçları sistemik olarak damardan (IV), ağızdan veya başka yöntemlerle uygulanır. Kan dolaşımına girdikten sonra tüm vücutta dolaşarak kanser hücrelerini arar ve onlara saldırır.
 3. Kanser Hücrelerini Öldürmek veya Engellemek: Spesifik kemoterapi ilacına bağlı olarak, kanser hücrelerini doğrudan öldürebilir veya büyümelerini yavaşlatabilirler. Bazı kemoterapi ilaçları, kanser hücrelerinin içindeki DNA veya RNA’ya zarar vererek hücrelerin çoğalmasını engelleyerek çalışır.
 4. Hücre Bölünmesinin Farklı Aşamalarını Etkilemek: Farklı kemoterapi ilaçları, hücre döngüsünün farklı aşamalarında çalışır. Bazı ilaçlar öncelikle dinlenme aşamasındaki hücreleri hedef alırken, diğerleri bölünme sürecindeki hücreleri etkiler. Bu çeşitlilik, kanser hücrelerine saldırmak için kapsamlı bir yaklaşıma olanak tanır.
 5. Metastazla Mücadele: Kemoterapi özellikle primer tümörden vücudun diğer bölgelerine yayılan kanser hücrelerine karşı etkilidir; bu süreç metastaz olarak bilinir. Bu kemoterapinin kanser tedavisindeki rolünün çok önemli bir yönüdür.
 6. Adjuvan veya Neoadjuvan Tedavi: Kemoterapi, ameliyattan sonra kalan kanser hücrelerini ortadan kaldırmak için adjuvan tedavi olarak veya ameliyattan önce tümörleri küçültmek ve daha çalışabilir hale getirmek için neoadjuvan tedavi olarak kullanılabilir.

 

Kemoterapinin Hedefleri Nelerdir?

Kemoterapi, kanserin türüne ve evresine, hastanın genel sağlığına ve özel ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı amaçlarla kullanılabilen çok yönlü bir kanser tedavisidir. Kemoterapinin temel hedefleri şunları içerir: Tedavi, Kontrol, Tümörleri Küçültmek, Palyatif Bakım, Nüksü Önlemek, Belirtileri Hafifletmek. Kemoterapinin spesifik hedefi, hastanın kendine özgü koşulları, kanserin türü ve evresi ile tedavinin potansiyel yararları ve riskleri dikkate alınarak bir onkoloji ekibi tarafından dikkatli bir değerlendirme yoluyla belirlenir.

Kemoterapinin Yan Etkileri Nelerdir?

Kemoterapi kanserle mücadelede güçlü bir araç olsa da hızla bölünen sağlıklı hücreleri de etkileyebilir. Bu, kullanılan ilaçlara ve kişinin tepkisine bağlı olarak değişebilen bir dizi yan etkiye yol açabilir. Kemoterapinin yaygın yan etkileri şunları içerebilir:

 • Mide bulantısı ve kusma
 • Tükenmişlik
 • Saç kaybı
 • Anemi (düşük kırmızı kan hücresi sayımı)
 • Zayıflamış bağışıklık sistemi
 • Ağız yaraları
 • İştahta değişiklikler
 • Bilişsel değişiklikler (bazen “kemo beyin” olarak da anılır)

Pek çok yan etkinin geçici olduğunu ve ilaçlarla ve destekleyici bakımla yönetilebileceğini unutmamak önemlidir.

 

Kemoterapi Ne Kadar Süre Gerekir?

Kemoterapi genellikle 6 ay veya bir yıl gibi belirli bir süre için verilir. Veya işe yaradığı sürece kemoterapi alabilirsiniz. Ancak kemoterapi tedavisinin süresi büyük ölçüde değişiklik gösterir ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır:

 1. Kanserin Türü ve Evresi: Kanserin spesifik türü ve evresi kemoterapinin süresini önemli ölçüde etkiler. Daha agresif veya ilerlemiş kanserler daha uzun tedavi rejimleri gerektirebilir.
 2. Tedavi Hedefleri: Kemoterapinin hedefleri, ister tedavi, ister kontrol, ister palyatif bakım amaçlı olsun, tedavi süresinin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynar.
 3. Kemoterapi İlaçları: Farklı kemoterapi ilaçlarının farklı tedavi programları vardır. Bazı ilaçlar günlük olarak uygulanırken bazıları haftalık olarak veya birkaç hafta süren döngüler halinde verilir.
 4. Tedaviye Yanıt: Bireysel olarak hastanın kemoterapiye yanıtı kritik bir faktördür. Kanser tedaviye iyi yanıt verirse süre daha kısa olabilir, yanıt daha yavaş veya daha az etkiliyse tedavinin uzatılması gerekebilir.
 5. Adjuvan veya Neoadjuvan Tedavi: Ameliyattan önce veya sonra verilen kemoterapi veya radyasyon tedavisi, Genel tedavi planına dayalı olarak belirli bir tedavi süresi vardır.
 6. Tolerans ve Yan Etkiler: Yan etkilerin ortaya çıkması ve hastanın tedaviyi tolere edebilme yeteneği kemoterapinin süresini etkileyebilir. Yan etkiler şiddetli ise tedavi geçici olarak durdurulabilir veya değiştirilebilir.
 7. Klinik Araştırmalar: Klinik araştırmalara katılım, belirli zaman çizelgelerine sahip deneysel tedavileri içerebilir.

 

Her döngünün süresi ve gerekli döngü sayısı değişebilir. Bazı kanserlerde kemoterapi birkaç ay süreyle uygulanabildiği gibi bazılarında birkaç yıl devam edebilir.

Kemoterapi Nedir?

Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini yok etmek veya inhibe etmek için ilaçların kullanıldığı sistemik bir kanser tedavisidir. Vücuttaki kanser hücrelerine ulaşmak için oral, intravenöz veya diğer yollarla uygulanır. Kemoterapi, birincil tedavi olarak veya cerrahi veya radyasyon tedavisi gibi diğer tedavilerle kombinasyon halinde kullanılabilir.

Kemoterapi İle Hangi Kanser Türleri Tedavi Edilir?

Kemoterapi meme kanseri, akciğer kanseri, kolorektal kanser, lösemi, lenfoma, yumurtalık kanseri ve prostat kanseri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli kanser türlerinin tedavisinde kullanılabilir. Spesifik kanser türü ve evresi, kemoterapinin uygun bir tedavi seçeneği olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Kemoterapinin Potansiyel Yan Etkileri Nelerdir?

Kemoterapi hem kanser hücrelerini hem de normal hücreleri etkilediği için yan etkilere neden olabilir. Yaygın yan etkiler arasında yorgunluk, saç dökülmesi, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, ishal, kabızlık, zayıflamış bağışıklık sistemi, enfeksiyonlara karşı artan duyarlılık, anemi ve doğurganlık veya adet döngüsündeki değişiklikler yer alabilir. Bununla birlikte, tüm bireylerin aynı yan etkileri yaşamadığını ve destekleyici bakımdaki ilerlemelerin bu etkileri yönetmeye ve en aza indirmeye yardımcı olduğunu not etmek önemlidir.

Kanserde Tek Tedavi Yöntemi Kemoterapi mi?

Hayır, kemoterapi kanser için mevcut çeşitli tedavi seçeneklerinden biridir. Tedavi seçimi, kanserin türü ve evresi, bireyin genel sağlığı ve tedavi tercihleri gibi faktörlere bağlıdır. Cerrahi, radyasyon tedavisi, immünoterapi, hedefe yönelik tedavi veya tedavilerin bir kombinasyonu gibi diğer tedavi yöntemleri de tek başına veya kemoterapi ile birlikte kullanılabilir.

Kemoterapi Kanser Tedavisini Garanti Ediyor mu?

Kemoterapinin kanseri iyileştirmedeki etkinliği, kanserin türü ve evresi, tedaviye bireysel yanıt ve hastaya özgü diğer özellikler dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Kemoterapi bazı durumlarda kanser hücrelerinin remisyonuna veya tamamen ortadan kaldırılmasına yol açarken, diğerlerinde hastalığın kontrol altına alınmasına, semptomların hafifletilmesine veya yaşam süresinin uzatılmasına yardımcı olabilir. Tedavi sonuçları en iyi şekilde, özel teşhis ve tedavi planınıza dayalı olarak kişiselleştirilmiş bilgiler sağlayabilen onkoloğunuzla görüşülür.

Radyoterapi Nedir?

Radyasyon tedavisi olarak da bilinen radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini durdurmak için yüksek enerjili radyasyon kullanan bir kanser tedavisidir. Kanser hücrelerinin DNA’sına zarar vererek, bölünmelerini ve büyümelerini zorlaştırarak çalışır. Radyoterapi, kanserin tipine ve yerine bağlı olarak harici (dış ışın radyasyonu) veya dahili (brakiterapi) verilebilir.- Kemoterapi ile hangi kanser türleri tedavi edilir?

Radyoterapi İle Hangi Kanser Türleri Tedavi Edilir?

Radyoterapi çeşitli kanser türlerini tedavi etmek için kullanılabilir. Meme kanseri, akciğer kanseri, prostat kanseri, baş boyun kanserleri ve beyin tümörleri gibi katı tümörlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ilerlemiş veya metastatik kanserlerde semptomları hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için kullanılabilir.

Radyoterapi Tek Başına mı Yoksa Diğer Tedavilerle Kombine Olarak mı Kullanılır?

Radyoterapi, tek başına bir tedavi olarak veya cerrahi ve kemoterapi gibi diğer kanser tedavileriyle kombinasyon halinde kullanılabilir. Karar, kanserin türü ve evresi, tümörün yeri ve boyutu ve bireysel hasta özellikleri gibi faktörlere bağlıdır. Tedavi planı, onkologlar, radyasyon onkologları ve diğer uzmanları içeren multidisipliner bir yaklaşımla belirlenir.

Bir Radyoterapi Tedavisi Kursu Tipik Olarak Ne Kadar Sürer?

Radyoterapi tedavisinin süresi, kanserin tipine ve evresine, tedavi amacına (küratif veya palyatif) ve kullanılan radyasyon tekniğine göre değişir. Bazı hastalar bir veya iki hafta boyunca birkaç tedavi alırken, diğerleri birkaç hafta boyunca günlük tedaviler gerektirebilir. Radyasyon onkoloğunuz, durumunuza özel tedavi programını ve süresini tartışacaktır.

Radyoterapi Kanser Tedavisinde Ne Kadar Etkilidir?

Radyoterapinin etkinliği, kanserin türü, evresi ve yeri ile bireysel hasta özellikleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Radyoterapi, kanseri tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan iyileştirici olabilir veya semptomları hafifletmeye ve yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanan palyatif olabilir. Tedavi sonuçları en iyi şekilde, özel teşhis ve tedavi planınıza dayalı olarak kişiselleştirilmiş bilgiler sağlayabilen radyasyon onkoloğunuzla görüşülür.

Cerrahi Tedavi Nedir?

Cerrahi tedavi, terapötik amaçlarla vücuda fiziksel olarak müdahale etmek veya vücudu değiştirmek için aletlerin veya tekniklerin kullanılmasını içeren tıbbi prosedürleri ifade eder. Hastalıkların, durumların veya yaralanmaların operatif yönetimine odaklanan bir tıp dalıdır.

Cerrahi Tedavi Ne Zaman Önerilir?

Çeşitli nedenlerle cerrahi tedavi önerilebilir. Tümörleri çıkarmak, hasarlı organları veya dokuları onarmak veya değiştirmek, işlevselliği iyileştirmek, semptomları hafifletmek, anatomik anormallikleri düzeltmek veya normal vücut fonksiyonlarını eski haline getirmek için kullanılabilir. Ameliyat olma kararı, durumun doğası, ciddiyeti ve prosedürün potansiyel yararları ve riskleri gibi faktörlere bağlıdır.

Ameliyata Nasıl Hazırlanmalıyım?

Ameliyat için hazırlık tipik olarak cerrahi ekip tarafından fizik muayeneler, tıbbi öykü incelemesi, teşhis testleri ve ameliyat öncesi talimatları içerebilen kapsamlı bir değerlendirmeyi içerir. Ameliyattan önce belirli bir süre yemek yememeniz ve içmemeniz, ilaç yönergelerine uymanız, ameliyat sonrası bakım ve iyileşme için gerekli düzenlemeleri yapmanız istenebilir. Cerrahınız, özel ameliyatınıza ve kişisel ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış ayrıntılı talimatlar sağlayacaktır.

Ameliyattan Sonra Ne Kadar Hastanede Kalacağım?

Ameliyattan sonra hastanede kalma süresi ameliyatın türüne, karmaşıklığına ve kişisel durumunuza bağlıdır. Bazı ameliyatlar ayakta tedavi bazında gerçekleştirilerek hastaların aynı gün eve dönmesine izin verilirken, diğerleri izleme ve ameliyat sonrası bakım için bir gecede kalmayı veya daha uzun süre hastanede kalmayı gerektirebilir.

Ameliyattan Sonra Ağrı Yaşar Mıyım?

Ameliyattan sonra ağrı yaygındır ve işlemin türü ve kapsamına göre değişebilir. Cerrahi ekibiniz ilaçları, fizik tedaviyi veya diğer modaliteleri içerebilecek uygun ağrı yönetimi stratejileri sağlayacaktır. Herhangi bir ağrı veya rahatsızlığı sağlık ekibinize iletmeniz önemlidir çünkü onlar ağrı yönetim planını buna göre ayarlayabilirler.

Ücretsiz Danışmanlık Alın

Bilgi Edin

1

- Talep veya şikayetlerinizi bize iletiyorsunuz.

2

- TEFAC destek ekibi talebinizi analiz edip sizinle iletişime geçiyor

3

- TEFAC uzmanları, gerektiğinde doktorla çevrimiçi konsültasyon sunarak tedavi protokolünüzü hazırlıyor

4

- Kararlaştırılan tedavi planından sonra, TEFAC seyahatinizi organize ediyor

5

- TEFAC tüm tedaviniz boyunca size eşlik edip ve iletişim halinde oluyor

6


- TEFAC ekibi, en iyi sonuçları almanız için tedavinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında size yardımcı oluyor

Bilgi Alın

Bilgi Edin