loader image

Radyoterapi

Radyasyon Tedavisi Nedir?

Radyoterapi olarak da adlandırılan radyasyon tedavisi, bir kanser tedavisi türüdür. Radyoterapi, kanser hücrelerini yok etmek veya onlara zarar vermek için hedeflenen yüksek enerjili X ışınlarının veya diğer radyasyon türlerinin kullanıldığı kanser tedavisinin temel taşıdır. Kanser tedavisinin önemli bir bileşenidir ve çoğu durumda en iyi tedavi sonuçlarına ulaşmak için ameliyat, kemoterapi ve diğer tedavileri tamamlar.

 

Radyasyon Tedavisi Kansere Karşı Nasıl Çalışır?

Radyoterapi, kanser hücrelerinin içindeki DNA’yı hedef alıp ona zarar vermek için yüksek enerjili radyasyon kullanarak kansere karşı çalışır. Bu hasar, kanser hücrelerinin büyüme ve bölünme kabiliyetine müdahale ederek sonuçta onların yok olmasına yol açar. Radyasyon tedavisi şu şekilde çalışır:

 1. Hassas Hedefleme: Radyasyon tedavisi, vücudun kanserin bulunduğu belirli bölgesine yüksek düzeyde odaklanmış bir radyasyon dozu iletmek üzere tasarlanmıştır. Bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi modern teknolojiler, kesin hedeflemeyi sağlamak için ayrıntılı tedavi planlarının oluşturulmasına yardımcı olur.
 2. İyonlaştırıcı Radyasyon: Tedavide kullanılan radyasyon, X ışınları veya diğer iyonlaştırıcı radyasyon türleri olabilir. Bu yüksek enerjili parçacıklar veya dalgalar, hücrelerin içindeki DNA’ya zarar verecek kadar enerjiye sahiptir.
 3. DNA’ya zarar verir: Radyasyon kanserli bölgeye iletildiğinde kanser hücrelerindeki DNA ile etkileşime girer. Bu etkileşim DNA iplikçiklerini kırabilir, serbest radikaller oluşturabilir ve hücrelerin içindeki genetik materyale zarar verebilir.
 4. Hücre Bölünmesini Durdurmak: Kanser hücreleri hızlı ve kontrolsüz bölünmeleriyle karakterize edilir. DNA’larındaki hasar bölünme ve çoğalma yeteneklerini engeller. Sonuç olarak kanser hücrelerinin büyümesi durabilir veya ölebilir.
 5. Hücre Ölümü: Radyasyona maruz kaldıktan sonra bazı kanser hücreleri hücre ölümüne uğrarken diğerleri bölünme ve büyüme yeteneklerini kaybedebilir. Daha sonra vücudun doğal süreçleri hasarlı veya ölü hücreleri uzaklaştırır.
 6. Fraksiyonlama: Radyasyon tedavisi genellikle birden fazla seans veya fraksiyonlar halinde verilir. Bu, sağlıklı çevre dokulara verilen zararı en aza indirirken etkili tedaviye olanak tanır. Çoklu tedavilerin kümülatif etkisi, zamanla kanser hücrelerinin yok edilmesini artırır.
 7. Bağışıklık Tepkisi: Radyasyon tedavisi vücudun bağışıklık sistemini kanser hücrelerini tanıması ve onlara saldırması için uyarabilir. Bu özellikle radyasyon ve immünoterapi kombinasyonunun vücudun kanserle savaşma yeteneğini arttırdığı immünoterapi bağlamında önemlidir.
 8. Tümör Küçülmesi: Radyasyon tedavisi aynı zamanda tümörleri küçültebilir, böylece cerrahi müdahale veya diğer tedaviler için daha kolay yönetilebilir hale gelir.

Radyasyon Tedavisi Türleri

Radyasyon tedavisi, her biri spesifik teknik ve uygulamalara sahip çeşitli türleri kapsar. Radyasyon tedavisi türünün seçimi kanserin türüne, konumuna, hastalığın evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. İşte bazı yaygın radyasyon terapisi türleri:

 1. Dış Işın Radyasyon Tedavisi (EBRT): EBRT’de, vücudun dışındaki bir makine, örneğin lineer hızlandırıcı, tam olarak tümörü hedef alan radyasyon ışınlarını iletir. Yoğunluk ayarlı radyasyon terapisi (IMRT) ve stereotaktik vücut radyasyon terapisi (SBRT) gibi çeşitli teknikler, EBRT’nin hassasiyetini artırır.
 2. 3D Konformal Radyasyon Tedavisi: Bu yaklaşım, radyasyon ışınlarını tümörün şekline uyacak şekilde şekillendirmek için 3D görüntülemeyi kullanır ve sağlıklı dokuya maruz kalmayı azaltır.
 3. Görüntü Kılavuzluğunda Radyasyon Tedavisi (IGRT): IGRT, her tedavi seansı sırasında tümörün tam konumunu sağlamak için X ışınları veya CT taramaları gibi gerçek zamanlı görüntülemeyi kullanır. Özellikle hareketten etkilenen tümörlerin (örn. akciğer tümörleri) tedavisinde son derece hassas hedeflemeye olanak tanır.
 4. Yoğunluk Ayarlı Radyasyon Tedavisi (IMRT): IMRT, radyasyon ışınlarının yoğunluğunu birden fazla açıda ayarlayarak, sağlıklı dokuyu korurken tümöre verilen dozu optimize eder. Bu özellikle karmaşık tümör şekilleri ve konumları için kullanışlıdır.
 5. Stereotaktik Radyocerrahi (SRS) ve Stereotaktik Vücut Radyasyon Tedavisi (SBRT): Bu teknikler, tek veya birkaç seansta yüksek dozda radyasyon verir. SRS yaygın olarak beyin tümörleri için kullanılırken, SBRT akciğer tümörleri gibi vücuttaki tümörlere uygulanıyor.
 6. Proton Terapisi: Proton terapisi, tümörleri hedeflemek için X ışınları yerine protonları kullanır. Yakındaki sağlıklı dokuya verilen zararı en aza indirirken hassas dozda radyasyon verebilir. Proton tedavisi özellikle pediatrik kanserler ve bazı yetişkin tümörleri için faydalıdır.
 7. Brakiterapi: Brakiterapide radyoaktif kaynaklar tümörün içine veya çok yakınına yerleştirilir. Bu, prostat, rahim ağzı ve meme kanseri dahil olmak üzere çeşitli kanserler için kullanılabilir. Brakiterapi kalıcı (tohumlar yerinde bırakılır) veya geçici (tedaviden sonra kaynaklar çıkarılır) olabilir.
 8. İntraoperatif Radyasyon Tedavisi (IORT): IORT, ameliyat sırasında doğrudan tümöre tek ve yüksek dozda radyasyon verilmesini içerir. Bu, tümörü sağlıktan ayırmanın zor olduğu bazı kanserler için yaygın olarak kullanılır.
 9. Tomoterapi: Tomoterapi, radyoterapiyi CT taramasıyla tek bir makinede birleştirir. Ayrıntılı görüntüleme ve hedefe yönelik radyasyon iletimi sağlar.
 10. Gamma Knife Radyocerrahisi: Gamma Knife, öncelikle beyin tümörleri ve diğer nörolojik rahatsızlıklar için kullanılan, yüksek düzeyde odaklanmış radyasyon sağlayan özel bir cihazdır.

 

Radyasyon Tedavisi İle Tedavi Edilen Kanser Türleri

Radyasyon tedavisi, çeşitli kanser türlerini tedavi etmek için birincil tedavi olarak veya diğer tedavilerle kombinasyon halinde kullanılır. Radyasyon tedavisiyle tedavi edilebilecek yaygın kanser türlerinden bazıları şunlardır:

 • Meme kanseri
 • Prostat kanseri
 • Akciğer kanseri
 • Baş ve Boyun Kanseri
 • Beyin ve Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri
 • Rahim ağzı kanseri
 • Gastrointestinal Kanserler
 • Mesane kanseri
 • Jinekolojik Kanserler
 • Lenfomalar
 • Kemik kanseri
 • Cilt kanseri
 • Yumuşak Doku Sarkomları
 • Tiroid kanseri
 • Pediatrik Kanserler

 

Bunlar radyasyon tedavisiyle tedavi edilebilecek birçok kanser türünden sadece birkaçıdır. Tedavi seçimi ve kullanılan radyasyon tedavisi tekniği, hastanın durumuna, kanserin türüne ve evresine ve tedavinin hedeflerine bağlıdır.

Kemoterapi Nedir?

Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini yok etmek veya inhibe etmek için ilaçların kullanıldığı sistemik bir kanser tedavisidir. Vücuttaki kanser hücrelerine ulaşmak için oral, intravenöz veya diğer yollarla uygulanır. Kemoterapi, birincil tedavi olarak veya cerrahi veya radyasyon tedavisi gibi diğer tedavilerle kombinasyon halinde kullanılabilir.

Kemoterapi İle Hangi Kanser Türleri Tedavi Edilir?

Kemoterapi meme kanseri, akciğer kanseri, kolorektal kanser, lösemi, lenfoma, yumurtalık kanseri ve prostat kanseri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli kanser türlerinin tedavisinde kullanılabilir. Spesifik kanser türü ve evresi, kemoterapinin uygun bir tedavi seçeneği olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Kemoterapinin Potansiyel Yan Etkileri Nelerdir?

Kemoterapi hem kanser hücrelerini hem de normal hücreleri etkilediği için yan etkilere neden olabilir. Yaygın yan etkiler arasında yorgunluk, saç dökülmesi, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, ishal, kabızlık, zayıflamış bağışıklık sistemi, enfeksiyonlara karşı artan duyarlılık, anemi ve doğurganlık veya adet döngüsündeki değişiklikler yer alabilir. Bununla birlikte, tüm bireylerin aynı yan etkileri yaşamadığını ve destekleyici bakımdaki ilerlemelerin bu etkileri yönetmeye ve en aza indirmeye yardımcı olduğunu not etmek önemlidir.

Kanserde Tek Tedavi Yöntemi Kemoterapi mi?

Hayır, kemoterapi kanser için mevcut çeşitli tedavi seçeneklerinden biridir. Tedavi seçimi, kanserin türü ve evresi, bireyin genel sağlığı ve tedavi tercihleri gibi faktörlere bağlıdır. Cerrahi, radyasyon tedavisi, immünoterapi, hedefe yönelik tedavi veya tedavilerin bir kombinasyonu gibi diğer tedavi yöntemleri de tek başına veya kemoterapi ile birlikte kullanılabilir.

Kemoterapi Kanser Tedavisini Garanti Ediyor mu?

Kemoterapinin kanseri iyileştirmedeki etkinliği, kanserin türü ve evresi, tedaviye bireysel yanıt ve hastaya özgü diğer özellikler dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Kemoterapi bazı durumlarda kanser hücrelerinin remisyonuna veya tamamen ortadan kaldırılmasına yol açarken, diğerlerinde hastalığın kontrol altına alınmasına, semptomların hafifletilmesine veya yaşam süresinin uzatılmasına yardımcı olabilir. Tedavi sonuçları en iyi şekilde, özel teşhis ve tedavi planınıza dayalı olarak kişiselleştirilmiş bilgiler sağlayabilen onkoloğunuzla görüşülür.

Radyoterapi Nedir?

Radyasyon tedavisi olarak da bilinen radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini durdurmak için yüksek enerjili radyasyon kullanan bir kanser tedavisidir. Kanser hücrelerinin DNA’sına zarar vererek, bölünmelerini ve büyümelerini zorlaştırarak çalışır. Radyoterapi, kanserin tipine ve yerine bağlı olarak harici (dış ışın radyasyonu) veya dahili (brakiterapi) verilebilir.- Kemoterapi ile hangi kanser türleri tedavi edilir?

Radyoterapi İle Hangi Kanser Türleri Tedavi Edilir?

Radyoterapi çeşitli kanser türlerini tedavi etmek için kullanılabilir. Meme kanseri, akciğer kanseri, prostat kanseri, baş boyun kanserleri ve beyin tümörleri gibi katı tümörlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ilerlemiş veya metastatik kanserlerde semptomları hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için kullanılabilir.

Radyoterapi Tek Başına mı Yoksa Diğer Tedavilerle Kombine Olarak mı Kullanılır?

Radyoterapi, tek başına bir tedavi olarak veya cerrahi ve kemoterapi gibi diğer kanser tedavileriyle kombinasyon halinde kullanılabilir. Karar, kanserin türü ve evresi, tümörün yeri ve boyutu ve bireysel hasta özellikleri gibi faktörlere bağlıdır. Tedavi planı, onkologlar, radyasyon onkologları ve diğer uzmanları içeren multidisipliner bir yaklaşımla belirlenir.

Bir Radyoterapi Tedavisi Kursu Tipik Olarak Ne Kadar Sürer?

Radyoterapi tedavisinin süresi, kanserin tipine ve evresine, tedavi amacına (küratif veya palyatif) ve kullanılan radyasyon tekniğine göre değişir. Bazı hastalar bir veya iki hafta boyunca birkaç tedavi alırken, diğerleri birkaç hafta boyunca günlük tedaviler gerektirebilir. Radyasyon onkoloğunuz, durumunuza özel tedavi programını ve süresini tartışacaktır.

Radyoterapi Kanser Tedavisinde Ne Kadar Etkilidir?

Radyoterapinin etkinliği, kanserin türü, evresi ve yeri ile bireysel hasta özellikleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Radyoterapi, kanseri tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan iyileştirici olabilir veya semptomları hafifletmeye ve yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanan palyatif olabilir. Tedavi sonuçları en iyi şekilde, özel teşhis ve tedavi planınıza dayalı olarak kişiselleştirilmiş bilgiler sağlayabilen radyasyon onkoloğunuzla görüşülür.

Cerrahi Tedavi Nedir?

Cerrahi tedavi, terapötik amaçlarla vücuda fiziksel olarak müdahale etmek veya vücudu değiştirmek için aletlerin veya tekniklerin kullanılmasını içeren tıbbi prosedürleri ifade eder. Hastalıkların, durumların veya yaralanmaların operatif yönetimine odaklanan bir tıp dalıdır.

Cerrahi Tedavi Ne Zaman Önerilir?

Çeşitli nedenlerle cerrahi tedavi önerilebilir. Tümörleri çıkarmak, hasarlı organları veya dokuları onarmak veya değiştirmek, işlevselliği iyileştirmek, semptomları hafifletmek, anatomik anormallikleri düzeltmek veya normal vücut fonksiyonlarını eski haline getirmek için kullanılabilir. Ameliyat olma kararı, durumun doğası, ciddiyeti ve prosedürün potansiyel yararları ve riskleri gibi faktörlere bağlıdır.

Ameliyata Nasıl Hazırlanmalıyım?

Ameliyat için hazırlık tipik olarak cerrahi ekip tarafından fizik muayeneler, tıbbi öykü incelemesi, teşhis testleri ve ameliyat öncesi talimatları içerebilen kapsamlı bir değerlendirmeyi içerir. Ameliyattan önce belirli bir süre yemek yememeniz ve içmemeniz, ilaç yönergelerine uymanız, ameliyat sonrası bakım ve iyileşme için gerekli düzenlemeleri yapmanız istenebilir. Cerrahınız, özel ameliyatınıza ve kişisel ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış ayrıntılı talimatlar sağlayacaktır.

Ameliyattan Sonra Ne Kadar Hastanede Kalacağım?

Ameliyattan sonra hastanede kalma süresi ameliyatın türüne, karmaşıklığına ve kişisel durumunuza bağlıdır. Bazı ameliyatlar ayakta tedavi bazında gerçekleştirilerek hastaların aynı gün eve dönmesine izin verilirken, diğerleri izleme ve ameliyat sonrası bakım için bir gecede kalmayı veya daha uzun süre hastanede kalmayı gerektirebilir.

Ameliyattan Sonra Ağrı Yaşar Mıyım?

Ameliyattan sonra ağrı yaygındır ve işlemin türü ve kapsamına göre değişebilir. Cerrahi ekibiniz ilaçları, fizik tedaviyi veya diğer modaliteleri içerebilecek uygun ağrı yönetimi stratejileri sağlayacaktır. Herhangi bir ağrı veya rahatsızlığı sağlık ekibinize iletmeniz önemlidir çünkü onlar ağrı yönetim planını buna göre ayarlayabilirler.

Ücretsiz Danışmanlık Alın

Bilgi Edin

1

- Talep veya şikayetlerinizi bize iletiyorsunuz.

2

- TEFAC destek ekibi talebinizi analiz edip sizinle iletişime geçiyor

3

- TEFAC uzmanları, gerektiğinde doktorla çevrimiçi konsültasyon sunarak tedavi protokolünüzü hazırlıyor

4

- Kararlaştırılan tedavi planından sonra, TEFAC seyahatinizi organize ediyor

5

- TEFAC tüm tedaviniz boyunca size eşlik edip ve iletişim halinde oluyor

6


- TEFAC ekibi, en iyi sonuçları almanız için tedavinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında size yardımcı oluyor

Bilgi Alın

Bilgi Edin